Over de vereniging

 1. De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2020 50 leden, waaronder 2 jeugdleden.
  2 Leden van Verdienste: Edwin Mous en Piet Stigter en 1 Erelid: Henk van de Berkt †.
 2. De vereniging  is aangesloten bij  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) onder nummer A39.
 3. Onze doelstelling is het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 4. Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de verzorging, voeding etc. van onze gevleugelde vrienden.
 5. De leden kweken onder meer de volgende soorten vogels: kleurkanaries, postuurkanaries, zangkanaries, exoten van zaadeters tot en met vruchten- en insecteneters, grasparkieten, grote parkieten, duiven en kwartels.
 6. Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2019 waren er 236 vogels in allerlei kleuren en soorten te zien.
 7. WAT KOST HET LIDMAATSCHAP:
  Voor A-leden                € 48,40 per jaar (inclusief lid NBvV)
  Voor B-leden                € 26,40 per jaar
  Voor jeugdleden           € 24,20 per jaar (inclusief lid NBvV)
  Voor jeugd B-leden       € 13,20 per jaar
  Donateurs min.            € 15,00 per jaar
 8. Als bondslid krijgt men een eigen kweeknummer, de mogelijkheid om ringen te bestellen en het rijk geïllustreerde en kleurrijke vogel­maandblad “Onze Vogels” van de NBvV
 9. Ook al hebt u maar één vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd aan te bevelen omdat ook dit diertje de juiste voeding en verzorging nodig heeft. Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar.
 10. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio.
Aangesloten bij de NBvV, nr.: A39 KvK Almere 4006.1188
banknummer: NL 05 INGB 0005 3391 01, t.n.v.: EVvV-Almere