Contactavond

De Algemene ledenvergaderingen hebben een ‘formeel’ karakter, waar verslag wordt gedaan en besluiten worden genomen.
De ledencontactavonden zijn informeler, slechts voorafgegaan door enkele noodzakelijke mededelingen.

De contactavonden op de woensdagavonden worden gehouden in de Markerkant 10-50, 1316 AJ Almere en beginnen om 20.00 uur.

Programma bijeenkomsten en activiteiten 2021

 • Woensdag 23 juni 2021:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Algemene Ledenvergadering – Feestelijk gebeuren.
 • Woensdag 25 augustus 2021:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing Peter Jan Harder.

 • Woensdag 22 september 2021:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelbeurs, vrije verkoop ook voor niet leden.

 • Woensdag 27 oktober 2021:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Algemene ledenvergadering, beleid en begroting 2022.
  Inleveren inschrijfformulieren TT 2021. • Donderdag 18 t/m zaterdag 20 november 2021
  • 12e open Almeerse Vogeltentoonstelling
   • 18-11: opbouw/inbrengen
   • 19-11: keuring en opening
   • 20-11: tentoonstelling/afsluiting
 • Woensdag 24 november 2021:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing A. v Mingeroet.
  Australische prachtvinken met de nadruk op Goulds.
  Japanse Meeuwen.