Ledenbijeenkomsten

De Algemene ledenvergaderingen hebben een ‘formeel’ karakter, waar verslag wordt gedaan en besluiten worden genomen.
De ledenbijeenkomsten zijn informeler, slechts voorafgegaan door enkele noodzakelijke mededelingen.

De Ledenbijeenkomsten worden gehouden aan de Markerkant 10-50, 1316 AJ Almere.
Op 3 januari, 31 januari en 28 februari ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur.
Op 27 maart ’s avonds van 20.00 tot 22.30 uur.
Daarna wordt bekeken op welke uren de volgende Ledenbijeenkomsten worden gehouden.

Programma bijeenkomsten en activiteiten 2024

 • Woensdag 3 januari, ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur.  
  Ledenbijeenkomst. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Feestelijke opening van het verenigingsjaar met een verrassing voor alle aanwezigen.
 • Woensdag 31 januari, ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur.
  Ledenbijeenkomst. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
 • Woensdag 28 februari, ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur.
  Ledenbijeenkomst. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelmarkt en Tafelkeuring. Breng gratis uw vogel(s) ter beoordeling van een keurmeester.
 • Woensdag 27 maart, ’s avonds van 19.30 tot 22.30 uur.
  Algemene ledenvergadering. Verslag over 2023 en begroting verwachtingen voor 2024.
 • Woensdag 17 april, ’s avonds van 19.30 tot 22.30 uur.:
  Ledenbijeenkomst. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing/beelden ‘Alle 145 prachtvinksoorten in hun natuurlijke habitat’ : Jelmer Huisman
 • Woensdag 29 mei:
  Leden contactmiddag. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  ‘vogeltjespraat’ over o.a. onze kweekresultaten.
 • Woensdag 26 juni (vertrek 11:00 uur) : Uitgaansdag
  Vandaag staat een excursie naar Geldof Vogel & Dierenspeciaalzaak in Waalwijk op het programma. We vertrekken vanaf Markerkant 10-50 met verschillende auto’s. Kosten per persoon € 10.00.
 • Woensdag 28 augustus (13:30 – 16:30): Leden contactmiddag
  Lezing ‘Onkruidzaden voor vogels’ : Rob Kristel:
  VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
 • Woensdag 25 september (13:30 – 16:30) : Leden contactmiddag
  Voortgang/organisatie 13e open Almeerse VogeltentoonstellingWoensdag 25 september:
  VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
 • Woensdag 30 oktober (13:30 – 16:30) : Leden contactmiddag
  ➢Vogelbeurs,
  ➢Tafelkeuring door Johan v.d. Hoorn
  VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
 • Woensdag 13 november t/m zaterdag 16 november
  Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2024.
 • Woensdag 30 november (13:30 – 16:30) : Leden contactmiddag
  Nabespreken tentoonstelling
  VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.