Contactavond

De Algemene ledenvergaderingen hebben een ‘formeel’ karakter, waar verslag wordt gedaan en besluiten worden genomen.
De ledencontactavonden zijn informeler, slechts voorafgegaan door enkele noodzakelijke mededelingen.

De contactavonden op de donderdagavonden worden gehouden in de Markerkant 10-50, 1316 AJ Almere en beginnen om 20.00 uur.

Programma bijeenkomsten en activiteiten 2023

 • Woensdag 25 januari:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Feestelijke opening van het jubileumjaar met een verrassing voor alle aanwezigen.

 • Donderdag 23 februari:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Algemene ledenvergadering. Verslag over 2022 en begroting verwachtingen voor 2023


 • Donderdag 30 maart:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelbeurs, vrije verkoop ook voor niet leden.

 • Donderdag 27 april:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Film: Het leven van Europese Cultuurvogels.


 • Donderdag 25 mei:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing nut en onzin over voeding en supplementen door Rob Kristel.

 • Donderdag 29 juni:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing over onkruidzaden, mogelijk op locatie.
 • Donderdag 31 augustus:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing over regels en wetgeving inzake dierenwelzijn door de heer Henk van der Wal.

 • Donderdag 28 september:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelbeurs, vrije verkoop ook voor niet leden. Klik hier voor meer info.

 • Donderdag 26 oktober:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing spreker.

 • Donderdag 30 november:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Voorbereiding Jubileumtentoonstelling. Rooster 2024.

 • Dinsdag 12 t/m zaterdag 16 december.
  District TT, 
  Utrecht.
  Afsluiting jubileumjaar.