Contactavond

De Algemene ledenvergaderingen hebben een ‘formeel’ karakter, waar verslag wordt gedaan en besluiten worden genomen.
De ledencontactavonden zijn informeler, slechts voorafgegaan door enkele noodzakelijke mededelingen.

De contactavonden op de woensdagavonden worden gehouden in de Markerkant 10-50, 1316 AJ Almere en beginnen om 20.00 uur.

Programma bijeenkomsten en activiteiten 2022

 • Woensdag 26 januari 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Jaaropening.
 • Woensdag 23 februari 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Algemene ledenvergadering.

 • Woensdag 30 maart 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelbeurs, vrije verkoop ook voor niet leden.

 • Woensdag 27 april 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing over buiten volières door Rob Kristel

 • Woensdag 25 mei 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Deze avond vind er een bijzondere uitreiking plaats.

   

 • Woensdag 29 juni 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Lezing Johan Zwart.
  Australische prachtvinken met de nadruk op Goulds en Japanse Meeuwen.

   

 • Woensdag 31 augustus 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.

   

 • Woensdag 28 september 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Vogelbeurs, vrije verkoop ook voor niet leden. Klik hier voor meer info.
 • Woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober 2022:
  12e open Almeerse Vogeltentoonstelling
  5-10: opbouw/inbrengen
  6-10: keuring en opening
  8-10: afsluiting

   

 • Woensdag 26 oktober 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.
  Evaluatie TT en bespreken rooster 2023

   

 • Woensdag 30 november 2022:
  Ledencontactavond. VRIJE TOEGANG, ook voor niet leden/introducees.