Ringen bestellen

Leden van de Eerste Vereniging van Vogelvrienden te Almere bestellen hun ringen via de ringencommissaris:

Henk v.d. Brug
06-14678193
hjvdbrug28@hotmail.com

Bestelformulieren

U kunt de onderstaande bestelformulieren downloaden door erop te klikken:

Het bestelformulier kan per email verzonden worden aan de ringencommissaris.
Het totaalbedrag van de bestelling bij voorkeur overmaken op rekening NL 05 INGB 0005 3391 01 ten name van de Eerste Vereniging van Vogelvrienden onder vermelding van “ringenbestelling”.
Heeft u geen email, dan per post opsturen of inleveren tijdens de ledenavond.
Het volledig ingevulde formulier dient u gelijk met contante betaling in te leveren bij Henk v.d. Brug. Hier voor kunt u terecht op één van de contactavonden.

Een overzicht van voor welke datum u ringen dient te bestellen en wanneer ze worden uitgeleverd treft u hieronder aan:

ronde uiterste besteldatum uitlevering
1 05-05-1017 01-10-2017
2 20-09-2017 15-12-2017
3 20-01-2018 01-04-2018
4 20-03-2018 15-04-2018

Het is heel gemakkelijk om het kweekjaar van (geringde) vogels te herkennen door middel van de kleur van de vaste NBvV-voetring. Alleen… van welk jaar was ook weer de juiste kleur?
Hieronder een geheugensteuntje:
2010: Oranje
2011: Donkerblauw
2012: Rood
2013: Zwart
2014: Lichtgroen
2015: Violet
2016: Oranje
2017: Donkerblauw
2018 Rood