Ringen bestellen

Leden van de Eerste Vereniging van Vogelvrienden te Almere bestellen hun ringen via de ringencommissaris:

Henk v.d. Brug
06-14678193
hjvdbrug28@hotmail.com

Bestelformulieren

U kunt de onderstaande bestelformulieren downloaden door erop te klikken:

Het ringenbestelformulier kan per email verzonden worden aan de ringencommissaris; Heeft u geen email, dan het formulier inleveren tijdens een ledencontactavond; Het totaalbedrag van de bestelling overmaken op rekening NL05 INGB 0005339101 ten name van de Eerste Vereniging van Vogelvrienden onder vermelding van “ringenbestelling ronde ..”.

Een overzicht van voor welke datum u ringen dient te bestellen en wanneer ze worden uitgeleverd treft u hieronder aan:

ronde uiterste besteldatum uitlevering
1 5-5-2021 1-10-2021
2 20-9-2021 15-12-2021
3 20-01-2022 01-04-2022
4 20-03-2022 15-05-2022

Als u nu nog ringen bestelt voor het ringjaar 2021 worden deze door de Bond beschouwd als “SPOED” bestellingen en dan kost een ring 1 euro extra.

Het is heel gemakkelijk om het kweekjaar van (geringde) vogels te herkennen door middel van de kleur van de vaste NBvV-voetring. Alleen… van welk jaar was ook weer de juiste kleur?
Hieronder een geheugensteuntje:

2015: Violet
2016: Oranje
2017: Donkerblauw
2018: Rood
2019: Zwart
2020: Groen
2021: Violet
2022: Bruin
2023: Blauw
2024: Rood