Huldiging Louis Rijff

Op de contactavond van 25 mei 2022 is ons lid Louis Rijff gehuldigd vanwege zijn 60 jarige lidmaatschap van de Bond.
De bondsspeld werd hem opgeprikt door Ronald van der Putten, voorzitter van District Utrecht. En een oorkonde van de EVvV is door Piet Stigter uitgereikt. Na een toast op Louis bleef het nog lang gezellig.