Huldiging Louis Rijff

Op de contactavond van 25 mei 2022 is ons lid Louis Rijff gehuldigd vanwege zijn 60 jarige lidmaatschap van de Bond.
De bondsspeld werd hem opgeprikt door Ronald van der Putten, voorzitter van District Utrecht. En een oorkonde van de EVvV is door Piet Stigter uitgereikt. Na een toast op Louis bleef het nog lang gezellig.

Jaarvergadering

Woensdag 24 juni 2020

Dit is niet meer dan een korte impressie van deze avond, omdat het officiele verslag vanzelfsprekend van de secretaris zal komen.

Het was op deze broeierige dag met tropische temperaturen echt nog een open vraag, hoeveel van onze leden hun luie stoel zouden willen verlaten om deel te nemen aan de belangrijkste vergadering van onze vogelvereniging.
Normaliter loop ik keurig in het pak met stropdas, maar op deze dag had ik me gehuld in vakantie kleding. Vóór dat het huis verliet aarzelde  ik. Zou ik mij toch maar even omkleden??? Volgens mijn echtgenote was het belachelijk om bij deze temperatuur in het pak te gaan.
En zij had gelijk de meesten van onze aanwezige leden waren in vakantie stemming.
Conform de CORONA voorschriften had iedereen zich te voren aangemeld.
Bij de binnenkomst stond een flesje  antibacteriële vloeistof klaar en moest de handtekening voor “geen besmetting” worden gezet.
Het bestuur had de benedenzaal (met pilaren) kunnen reserveren en kon er daardoor keurig voor zorgen, dat de aanwezigen op 1,5 m onderlinge afstand konden plaatsnemen (zie onderstaande foto)

Waar andere verenigingen tevreden zijn, als er bij de jaarvergadering 10% van de leden aanwezig is, kwamen er bij ons meer dan 30% (niet allemaal op de foto).
Het was een geanimeerde bijeenkomst waarbij –tegen alle geldende voorschriften in- ook bij personen, gestemd werd met hand opsteken.
Door diverse omstandigheden moest het complete dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vervangen worden.
Maar bij onze “levende“ vogelvereniging  leverde dat geen wezenlijke problemen.
Zonder problemen of ingewikkelde discussies werd de agenda in een prettige sfeer afgehandeld.
Tijdens de rondvraag bleek opnieuw de behoefte aan informatie.

De conclusie moet echter zijn:
Stel je vraag zelf, want het bestuur en je collega-leden, kunnen niet weten met welk grote of kleine probleem jij stoeit.
Je hebt veel mogelijkheden:
Per e-mail  in de nieuwsbrief staan div. e-mailadressen.
Persoonlijk op onze maandelijkse contact avond.
Je kunt zeker zijn van een correct en bruikbaar antwoord op je vraag.

Wim van Lint
surveillant en redacteur nieuwsblad